Tiểu Thất, chậm đã


Tác giả: Du Nhược Thanh Phong

Convert: nothing_nhh

Độ dài: 70 chương chính văn + 6 phiên ngoại

Tiền Tiểu Thất hình dung không ra nhìn thấy Tống Lương Trác khi cảm giác, giống đại thử thiên uống lên một ly ướp lạnh nước ô mai,

Giống ngồi ở hoa sen trì bạn thổi tiểu phong xướng điệu hát dân gian đụng ngũ vị hương tiểu hạt dưa nhi, tóm lại chính là hai chữ, thoải mái.

Nhưng là thoải mái lại như thế nào?

Hắn lại không thích nàng!

Tiểu thất làm người tiêu chuẩn thực minh xác.

Không thích nàng nàng không cần, nàng thích cũng muốn trước làm cho hắn thích thượng chính mình mới hạ thủ,

Kết quả là…..

————————

Mục lục

Chương 1     Chương 2

Chương 3     Chương 4

Chương 5     Chương 6

Chương 7     Chương 8

Chương 9   Chương 10

Chương 11  Chương 12

Chương 13  Chương 14

Chương 15  Chương 16

Chương 17   Chương 18

Chương 19  Chương 20

Chương 21    Chương 22

Chương 23     Chương 24

Chương 25     Chương 26

Chương 27     Chương 28

Chương 29     Chương 30

Chương 31     Chương 32

Chương 33     Chương 34

Chương 35     Chương 36

Chương 37    Chương 38

Chương 39     Chương 40

Chương 41     Chương 42

Chương 43     Chương 44

Chương 45     Chương 46

Chương 47     Chương 48

Chương 49     Chương 50

Chương 51     Chương 52

Chương 53     Chương 54

Chương 55      Chương 56

Chương 57     Chương 58

Chương 59     Chương 60

Chương 61      Chương 62

Chương 63      Chương 64

Chương 65     Chương 66

Chương 67      Chương 68

Chương 69      Chương 70

Chương 71     Chương 72

Chương 73      Chương 74

Chương 75      Chương 76

Ebook: PRC

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu Thất, chậm đã

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s