Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi


Tác giả:  Cổ Phán Quỳnh Y

Nguồn: Tangthuvien

Convert: Muacauvong

Edit: LuckyAngel – dark Angel (BellaNgan)

Độ dài: chính văn+phiên ngoại – 447 chương

Văn án

Nàng tự nhiên xuyên qua đến một đế quốc xa lạ, vì tìm đường về nhà nên đành cải nam trang tham gia cuộc tuyển chọn thị vệ của hoàng thất, bất ngờ được nhị hoàng tử coi trọng, trở thành “nam sủng” của hắn, được hắn nuôi dưỡng, nhốt tại tẩm cung của mình….

Không ngờ hắn lại phát hiện được nàng là nữ cải nam trang, lại lộ ra một mặt điên cuồng, âm lạnh, thô bạo,… không tiếc lợi dụng mọi thủ đoạn để chiếm được nàng.

Lại một lần nữa quay lại quốc gia này, ba năm đã trôi qua, hắn – quân vương của Da Tháp Lạp Tư đế quốc, anh tuấn xuất thế lại để trống ngôi vị vương hậu ba năm, chỉ vì chờ đợi một nữ nhân đã trốn chạy……

————–

Mục lục

Phần 1: Ta truy? Ngươi chạy?

Chương 1 

 Chương 2   Chương 3

  Chương 4   Chương 5   Chương 6   

Chương 7   Chương 8  Chương 9  Chương 10 

Chương 11

Chương 12  Chương 13

Chương 14  Chương 15  Chương 16 

Chương 17   Chuong 18  Chương 19  Chương 20

Chương 21

Chương 22  Chương 23

Chương 24  Chương 25  Chương 26

Chương 27   Chuong 28  Chương 29  Chương 30

Chương 31

Chương 32  Chương 33

Chương 34  Chương 35  Chương 36

Chương 37   Chuong 38  Chương 39  Chương 40

Chương 41

Chương 42  Chương 43

Chương 44  Chương 45  Chương 46

Chương 47   Chương 48  Chương 49  Chương 50

Chương 51

Chương 52  Chương 53

Chương 54  Chương 55  Chương 56

Chương 57   Chương 58  Chương 59  Chương 60

Chương 61

Chương 62  Chương 63

Chương 64  Chương 65  Chương 66

Chương 67   Chuong 68  Chương 69  Chương 70

Chương 71

Chương 72  Chương 73

Chương 74  Chương 75  Chương 76

Chương 77   Chuong 78  Chương 79  Chương 80

Chương 81

Chương 82  Chương 83

Chương 84  Chương 85  Chương 86

Chương 87   Chuong 88  Chương 89  Chương 90

Chương 91

Chương 92  Chương 93

Chương 94  Chương 95  Chương 96

Chương 97   Chuong 98  Chương 99  Chương 100

Chương 101

Chương 102  Chương 103

Chương 104  Chương 105  Chương 106

Chương 107   Chuong 108  Chương 109  Chương 110

Chương 111

Chương 112  Chương 113

Chương 114  Chương 115  Chương 116

Chương 117   Chuong 118  Chương 119  Chương 120

Chương 121

Chương 122  Chương 123

Chương 124  Chương 125  Chương 126

Chương 127   Chuong 128  Chương 129  Chương 130

Chương 131

Chương 132  Chương 133

Chương 134  Chương 135  Chương 136

Chương 137   Chuong 138  Chương 139  Chương 140

Chương 141

Chương 142  Chương 143

Chương 144  Chương 145  Chương 146

Chương 147   Chuong 148  Chương 149  Chương 150

Chương 151

Chương 152  Chương 153

Chương 154  Chương 155  Chương 156

Chương 157   Chuong 158  Chương 159  Chương 160

Chương 161

Chương 162  Chương 163

Chương 164  Chương 165  Chương 166

Chương 167   Chuong 168  Chương 169  Chương 170

Chương 171

Chương 172  Chương 173

Chương 174  Chương 175  Chương 176

Chương 177   Chuong 178  Chương 179  Chương 180

Chương 181

Chương 182  Chương 183

Chương 184  Chương 185  Chương 186

Chương 187   Chuong 188  Chương 189  Chương 190

Chương 191

Chương 192  Chương 193

Chương 194  Chương 195  Chương 196

Chương 197   Chuong 198  Chương 199  Chương 200

……

Chương 294  Chương 295  Chương 296

—–OOO—–

Phần 2: 3 tháng nhớ nhung, 3 năm chờ đợi

Chương 297   Chuong 298  Chương 299  Chương 300

Chương 301

Chương 302  Chương 303

Chương 304  Chương 305  Chương 306

Chương 307   Chuong 308  Chương 309  Chương 400

……

Chương 327

—–OOO—–

Phần 3: Mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không rời

 Chuong 328  Chương 329  Chương 330

Chương 331

Chương 332  Chương 333

Chương 334  Chương 335  Chương 336

Chương 337   Chuong 338  Chương 339  Chương 340

……

Chương 417   Chuong 418  Chương 419  Chương 420

—————————————————-

Phiên ngoại

Chương 421

Chương 422  Chương 423

Chương 424  Chương 425  Chương 426

Chương 427   Chuong 428  Chương 429  Chương 430

…….

Chương 447

Advertisements

2 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi

    • dark Angel says:

      thanks ^^
      If I’m correct, you’re Vietnamese or you know Vietnamese, right? coz I wrote this entry by Vietnamese and this is a Chinese novels which I’m editing it right now 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s